رزومه

 • تحت پوشش قرار دادن 26000 نفر از جامعه مهندسی کشور تا کنون

 • برگزاری دوره های مختلف با همکاری مراکز دولتی و خصوصی و حضور پرسنل مراکز در دوره ها، مانند کانون مهندسین ساختمان شهرستان کرج- کانون مهندسین ساختمان شهرستان ملارد- کانون مهندسین ساختمان شهرستان پاکدشت- شرکت ایران خودرو- شرکت سهامی برق منطقه ای تهران- سازمان زمین و مسکن- راه آهن شهری تهران (مترو)- شرکت توانیر- راه آهن جمهوری اسلامی ایران- شرکت ملی گاز- شرکتهای متعدد پیمانکاری و مهندسین مشاور برخی از دفاتر نظام مهندسی ساختمان استانها.

 • برگزاری سمینارهای تخصصی

 • برگزاری دوره های آموزشی ، تمدید و پروانه اشتغال به کار مهندسی

 • ایجاد فروشگاه تخصصی کتاب و نرم افزار در حوزه های مختلف

 • اولین مرکز برگزار کننده دوره های ویژه آمادگی آزمون نظام مهندسی و کارشناس رسمی از سال 1379 تاکنون بابیشترین آمار قبولی

 • ارائه کننده دوره های کاربردی - تخصصی مهندسی عمران از سال 1379 تاکنون

 • ارائه کننده دوره های کاربردی - تخصصی نفت ، گاز و پتروشیمی از سال 1379 تاکنون

 • ارائه کننده دوره های کاربردی - تخصصی صنعت برق از سال 1385 تاکنون

 • ارائه کننده دوره های کاربردی - تخصصی تاسیسات مکانیکی ساختمان از سال 1385 تاکنون

 • ارائه کننده دوره های کاربردی - تخصصی مدیریت ، برنامه ریزی و قراردادها از سال 1387 تاکنون


آمار و اسامی پذیرقته شدگان آزمون اخذ پروانه اشتغال به کار

سال 1389