اطلاعیه تعاونی مهندسان البرز در خصوص واگذاری زمین در شهر جدید هشتگرد

 

اطلاعیه تعاونی مهندسان البرز در خصوص واگذاری زمین در شهر جدید هشتگرد

 

 

شرکت تعاونی مهندسان ساختمان استان البرز در نظر دارد نسبت به واگذاری تعداد محدودی زمین (قطعات 200 متری – کاربری مسکونی) در شهر جدید هشتگرد اقدام نماید . برای اطلاعات بیشتر به سایت ذیل مراجعه فرمایید .www.tkmsk.ir