تقویم مصاحبه قوه قضاییه 99

انتخاب عنوان طول دوره شهریه (تومان) شهریه(با تخفیف) روزها و ساعات برگزاری تاریخ برگزاری
دوره آمادگی آزمون کارشناسی رسمی قوه قضائیه راه و ساختمان 4+حضوری 950,000 چهارشنبه(انلاین) -(20-16)
جمعه9 صبح به بعد
99/09/19 و 99/09/21
دوره آمادگی آزمون کارشناسی رسمی قوه قضائیه امور ثبتی 40 1,900,000 سه شنبه(انلاین) -(20-17)
جمعه(انلاین) -(13-10)
99/09/11 و 99/09/14
دوره آمادگی آزمون کارشناسی رسمی قوه قضائیه معماری داخلی 8 950,000 سه شنبه(انلاین) -(21-17)
پنجشنبه(انلاین) -(21-17)
99/09/25 و 99/09/27