دوره های آنلاین و کلاس های ویدیویی آمادگی آزمون نظام مهندسی پایه 3-1400

انتخاب عنوان طول دوره شهریه (تومان) شهریه(با تخفیف) روزها و ساعات برگزاری تاریخ برگزاری
دوره آمادگی آزمون
نظام مهندسی پایه 3 عمران محاسبات
200 7,400,000 کلاس افلاین
دوره آمادگی آزمون
نظام مهندسی پایه 3 عمران محاسبات
130 5,200,000 پنجشنبه و شنبه (22-17)
و جمعه (14-09) آنلاین
1400/03/22
دوره آمادگی آزمون
نظام مهندسی پایه 3 عمران نظارت
115 3,600,000 چهارشنبه و پنجشنبه (22-17)
و جمعه (14-09)
آنلاین
1400/03/26
دوره آمادگی آزمون
نظام مهندسی پایه 3 عمران اجرا
25 450,000 کلاس افلاین
دوره آمادگی آزمون
نظام مهندسی پایه 3 برق-طراحی و نظارت
85 2,900,000 شنبه و چهارشنبه (22-17)
و پنجشنبه (21-16)
آنلاین
1400/04/03
دوره آمادگی آزمون
نظام مهندسی پایه 3 برق-نظارت
60 2,400,000 شنبه و چهارشنبه (22-17)
و پنجشنبه (21-16)
آنلاین
1400/04/03
دوره آمادگی آزمون
نظام مهندسی پایه 3 مکانیک طراحی و نظارت
40 1,700,000 1,360,000 شنبه و سه شنبه(22-18)-انلاین 1400/04/12
دوره آمادگی آزمون
نظام مهندسی پایه 3 مکانیک نظارت
24 1,200,000 960,000 شنبه و سه شنبه (22-18)-انلاین 1400/04/12
دوره آمادگی آزمون
نظام مهندسی پایه 3 مکانیک طراحی و نظارت
60 2,400,000 کلاس افلاین
دوره آمادگی آزمون
نظام مهندسی پایه 3 مکانیک نظارت
40 1,600,000 کلاس افلاین
دوره آمادگی آزمون
نظام مهندسی پایه 3 معماری نظارت
85 2,850,000 یکشنبه و سه شنبه (22-17)-انلاین 1400/03/23
دوره آمادگی آزمون
نظام مهندسی پایه 3 معماری اجرا
25 450,000 کلاس افلاین
دوره آمادگی آزمون
نظام مهندسی پایه 3 معماری طراحی
40 1,900,000 سه شنبه (22-17)
-انلاین(مهندس نوبهار)
1400/04/01
دوره آمادگی آزمون
نظام مهندسی پایه 3 معماری طراحی
80 4,000,000 سه شنبه ها و چهارشنبه ها(20-12)
دکتر میرزا محمدی - حضوری
1400/04/08
دوره آمادگی آزمون
نظام مهندسی پایه 3 نقشه برداری
50 2,250,000 شنبه و دوشنبه (22-18)-انلاین 1400/03/29
دوره آمادگی آزمون
نظام مهندسی پایه 3 شهرسازی
60 1,900,000 کلاس افلاین
دوره آمادگی آزمون
نظام مهندسی پایه 3 عمران محاسبات- بتن
40 1,920,000 تک درس بتن-انلاین 1400/03/22
دوره آمادگی آزمون
نظام مهندسی پایه 3 عمران محاسبات - فولاد
30 1,440,000 تک درس فولاد-انلاین 1400/04/26
دوره آمادگی آزمون
نظام مهندسی پایه 3 عمران محاسبات- مبحث7و8
30 1,440,000 تک درس 7و8-انلاین 1400/03/20
دوره آمادگی آزمون
نظام مهندسی پایه 3 عمران محاسبات - مبحث 6 و2800
30 1,440,000 تک درس 6و2800-انلاین 1400/04/12
دوره آمادگی آزمون
نظام مهندسی پایه 3 معماری نظارت
15 500,000 نکته و تست(16و18و19 تیر ماه) 1400/04/16
دوره آمادگی آزمون
نظام مهندسی پایه 3 معماری طراحی
10 450,000 یکشنبه و چهارشنبه (22-17)-حل تمرین طراحی 1400/05/10