تقویم آموزشی دوره های آنلاین آمادگی آزمون کارشناسی رسمی قوه قضاییه -تیر 1400

انتخاب عنوان طول دوره شهریه (تومان) شهریه(با تخفیف) روزها و ساعات برگزاری تاریخ برگزاری
دوره آمادگی آزمون کارشناسی رسمی قوه قضائیه راه و ساختمان 122 4,900,000 چهارشنبه و پنجشنبه (22-17) و جمعه ها (14-09)
+چند جلسه جبرانی 2 شنبه ها
1400/05/13
دوره آمادگی آزمون کارشناسی رسمی قوه قضائیه برق,ماشین و تاسیسات کارخانجات 97 3,900,000 3,120,000 چهارشنبه (22-18) و پنجشنبه (22-17)
و جمعه ها (14-09)
+چند جلسه جبرانی شنبه ها
1400/05/20
دوره آمادگی آزمون کارشناسی رسمی قوه قضائیه تأسیسات ساختمانی 62 2,500,000 2,000,000 چهارشنبه (22-18) و پنجشنبه ها (22-17) 1400/05/20
دوره آمادگی آزمون کارشناسی رسمی قوه قضائیه حسابداری 55 1,500,000 1,350,000 یکشنبه و سه شنبه و پنجشنبه(20-17) 1400/05/12
دوره آمادگی آزمون کارشناسی رسمی قوه قضائیه امور ثبتی 50 2,900,000 2,320,000 یکشنبه و دوشنبه و پنجشنبه(21-17)و جمعه(13-09) 1400/05/21