عرض تسلیت خدمت مدیریت محترم مؤسسه اندیشه رسای شریف

مدیریت محترم جناب آقای مهندس صالح

 

مصیبت وارده را خدمت شما و خانواده محترم تسلیت عرض نموده،از خداوند متعال برای روح پاک آن مرحوم علو درجات و مغفرت الهی و برای خانواده محترم و سایر بازماندگان صبر جمیل آرزومندیم.

                                                                                 از طرف کارمندان مؤسسه اندیشه رسای شریف