تقویم آموزشی دوره های حضوری آمادگی آزمون کارشناسی رسمی (ماده187 قوه قضائیه)

انتخاب عنوان طول دوره شهریه (تومان) شهریه(با تخفیف) روزها و ساعات برگزاری تاریخ برگزاری
دوره آمادگی آزمون کارشناسی رسمی قوه قضائیه راه و ساختمان 100ساعت 3,320,000 2,656,000 با توجه به شیوع بیماری کرونا کلاس های حضوری این دوره برگزار نخواهد شد متعاقبا اعلام خواهد شد
دوره آمادگی آزمون کارشناسی رسمی قوه قضائیه برق,ماشین و تاسیسات کارخانجات 80ساعت 2,300,000 1,840,000 با توجه به شیوع بیماری کرونا کلاس های حضوری این دوره برگزار نخواهد شد متعاقبا اعلام خواهد شد
دوره آمادگی آزمون کارشناسی رسمی قوه قضائیه تاسیسات ساختمانی 60ساعت 1,600,000 1,560,000 با توجه به شیوع بیماری کرونا کلاس های حضوری این دوره برگزار نخواهد شد متعاقبا اعلام خواهد شد
دوره آمادگی آزمون کارشناسی رسمی قوه قضائیه امور ثبتی 40ساعت 1,500,000 1,200,000 با توجه به شیوع بیماری کرونا کلاس های حضوری این دوره برگزار نخواهد شد متعاقبا اعلام خواهد شد
دوره آمادگی آزمون کارشناسی رسمی قوه قضائیه نقشه برداری 50ساعت 1,500,000 1,200,000 با توجه به شیوع بیماری کرونا کلاس های حضوری این دوره برگزار نخواهد شد متعاقبا اعلام خواهد شد
دوره آمادگی آزمون کارشناسی رسمی قوه قضائیه معماری و تزئینات داخلی 40ساعت 1,500,000 1,200,000 با توجه به شیوع بیماری کرونا کلاس های حضوری این دوره برگزار نخواهد شد متعاقبا اعلام خواهد شد
دوره آمادگی آزمون کارشناسی رسمی قوه قضائیه حسابداری 76ساعت 1,900,000 1,520,000 با توجه به شیوع بیماری کرونا کلاس های حضوری این دوره برگزار نخواهد شد متعاقبا اعلام خواهد شد